परियोजना

दन्त कुर्सी

दन्त कुर्सी 2018 इराक XXX विश्वविद्यालय 48 सेट

दन्त कुर्सी 2019 इक्वेडर 45 सेट

दन्त कुर्सी 2019 इराक एबीसी विश्वविद्यालय 75 सेट

दन्त कुर्सी 2021 यमन एबीसी विश्वविद्यालय 32 सेट

दन्त सिम्युलेटर

दन्त सिम्युलेटर 2019 इराक एबीसी विश्वविद्यालय

पोर्टेबल एक्स-रे

पोर्टेबल X-ray2020 XXX 100sets

माइक्रोस्कोप III

माइक्रोस्कोप III 2020 XXX 30sets